Sociogram Online
Breng jouw klas compleet in beeld met Sociogram Online
Bestaande vragenlijsten zijn zodanig aangepast en geschikt gemaakt voor Internet, dat er een bijzonder alternatief ontstaat met vijf heldere vragenlijsten. Samen geven ze een compleet overzicht van de sociaal-emotionele gesteldheid van de groep en haar individuen. De website Sociogram Online bestaat vanaf 2008, is jarenlang beproefd in Nederland en België, eenvoudig te gebruiken en niet duur voor € 30,00 per jaar!

De visie van Sociogram Online is dat afname volledig door de leerlingen zelf moet gebeuren anonimiteit en de verwerking van de antwoorden door de computer betrouwbaarheid. Er kunnen zo veel meer conclusies uit de resultaten gedistilleerd worden dan je in eerste instantie verwacht.
Over de vragenlijsten

Een sociogram kent als groot nadeel dat er altijd gekozen moet worden. Bijzonder aan dit Sociogram is dat er niet per se negatief hoeft te worden gekozen. Er wordt een klasgenootje 'Niemand' opgenomen. De negatieve opgave kan uitgezet worden, het aantal positieve keuzes kan worden beperkt tot twee. Er zijn standaard vragen maar ook eigen vragen zijn mogelijk. Door middel van foto's is het voor jonge kinderen prima te gebruiken. Lees verder ...
De thermometer bestaat tegenwoordig in allerlei vormen. Instellingen met volwasssenen gebruiken het meetinstrument ook om onderlinge sfeer en beleving in kaart te brengen. Deze Thermometer is aangepast aan de huidige tijd en de vraagstellingen zijn op basis van ervaringen vereenvoudigd. Lees verder ...
De pesttest blijft actueel, omdat pesten van alle tijden blijkt. Maar de vorm van pesten verandert voortdurend. Deze Pesttest probeert actueel te blijven door de vragen aan te passen. Gebruikers geven feedback wanneer vragen onduidelijk of niet actueel zijn. Lees verder ...
Het denken in competenties is actueler dan ooit. Met deze Competenties vragenlijst kunnen over langere tijd de ontwikkelingen van sociale competenties gevolgd worden en worden ze inzichtelijk voor leerling, leerkracht en ouders. Lees verder ...
Het beïnvloeden van sociaal gedrag wordt op scholen vaker methodisch aangepakt. Voor het meten van sociaal gedrag bestaan verschillende vragenlijsten en Stoer! is daar een eigen variant op. Het geeft de leerling door middel van plaatjes een terugkoppeling direct na de afname. Lees verder ...
De Thermometer en de Pesttest kunnen ook in delen - over verschillende dagen - worden afgenomen. Het rapport geeft een feitelijk inzicht in - of bevestiging van het beeld van een groep. Uitslagen geven vooral aanleiding tot nadenken over de groep en individuele leerlingen.
SEO vragenlijst

De SEO vragenlijst is bedoeld om leerkrachten zelf hun klas in kaart te laten brengen aan de hand van een achttal standaard punten:

1] Gedrag t.o.v. de leerkracht
2] Gedrag t.o.v. medeleerlingen
3] Concentratie
4] Motivatie
5] Zelfstandigheid
6] Aandacht vragen
7] Aanspreekbaarheid
8] Zelfbeeld

Score op een vierpuntschaal:

1e rondje: slecht
2e rondje: matig
3e rondje: gemiddeld
4e rondje: positief

Wanneer een leerling als totaal onder de norm scoort, volgt vanzelf de afname van een LICOR vragenlijst.

Voorbeeld opgaveformulier

Voorbeeld resultaat

  LICOR
De website heeft geen COTAN registratie. Wetenschappelijke onderbouwing kan worden ontleend aan de originele instrumenten.