Pesttest
De pesttest als meetinstrument

Scholen weten tegenwoordig wel dat je er niet alleen bent door het aanpakken van de pestkop maar dat je de hele groep als systeem moet bekijken. Wie zijn de pesters, wie worden er gepest en wat doet de rest van de groep daarbij? Het activeren van de 'grijze groep' is minstens zo belangrijk als het begeleiden van gepeste kinderen en hun pestkoppen.


Over deze Pesttest

Met de vragenlijst kun je leerlingen op naam snel en uitgebreid iets laten vertellen over hoe zij op dat moment het pesten binnen de groep en de school beleven. Er wordt eerst gevraagd hoe het staat met het zelf gepest worden op klasniveau en schoolniveau. Daarna wordt gevraagd of de leerling zich zelf schuldig maakte aan pesten van andere leerlingen en terloops komen ook vragen over thuis en buiten school voorbij. Tot slot geeft de leerling antwoord op vragen over de aanpak van pesten op school waarbij ook de rol van de leerkracht aan bod komt.

Wanneer alle leerlingen de vragen hebben beantwoord geeft het programma een totaaloverzicht voor de groep maar wordt er ook op de individuele leerling ingezoomd. Ook is er een globaal rapport dat aan ouders kan worden getoond via het Internet.

Een paar heftige vragen zijn in deze Pesttest weggelaten, een vraag over digitaal pesten is juist toegevoegd. Op verzoek van scholen is het mogelijk gemaakt de uitgebreide vragenlijst in drie delen, over drie verschillende momenten (dagen) af te nemen. Ook kunnen delen van de vragenlijst uitgezet worden. Elke voorlaatste afname blijft bewaard in het geheugen zodat je tussen afnamemomenten kunt vergelijken.
De pesttest als meetinstrument werd in de jaren negentig in Nederland ontwikkeld door de Vereniging Openbaar Onderwijs.
Inmiddels wordt er veel aandacht besteed aan pesten, waarbij digitaal pesten een nieuw gegeven werd. Alhoewel pesten op school van alle tijden is, is het inzicht in de gevolgen van pesten groot geworden. Ouders vragen scholen terecht om maatregelen te nemen als hun kind gepest wordt, vaak ook op basis van eigen negatieve ervaringen en verwerking.

De nieuwste PestTest® van de VOO laat leerlingen zelf vertellen waar, wanneer en op welke manieren wordt gepest op school. Leerkrachten en schoolleiders kunnen aan de hand van de uitkomsten gericht beleid voeren om pesten terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen.


Geschikt voor 5  6  7  8 

Opgaveformulier Resultatenrapport
Individueel rapport Globaal rapport