Eigen vragenlijst van Groep 7 van Voorbeeldschool uit Schoonhoven Aantal leerlingen: 15 8 december 2014


Leerling uit Groep 7 Naam: Dennis   Individueel rapport
Voorbeeldschool Afname: 8 december 2014   Print deze pagina
Totaalscore:  106%   
Nieuws en actualiteit ja nee
  Kijk je dagelijks naar het jeugdjournaal?  () 1 0
Lees je een dagblad?  () 1 0
Kijk je naar het gewone journaal?  () 1 0
Volg je het nieuws op een computer?  () 1 0
Praat je met je familie over nieuwszaken?  () 1 0
 
Lezen en bibliotheek ja nee
  Lees je regelmatig boeken?  () 1 0
Heb je een abonnement op een tijdschrift?  () 1 0
Ben je lid van de openbare bibliotheek?  () 1 0
Krijg je wel eens een boek als cadeau?  () 1 0
Koop je zelf wel eens een boek of tijdschrift?  () 0 1
 
Werkstuk en boekbespreking ja nee
  Vind je het maken van een werkstuk leuk?  () 1 0
Vind je het houden van een boekbespreking leuk?  () 1 0
Maak je een werkstuk helemaal zelf?  () 1 0
Bereid je een boekbespreking helemaal zelf voor?  () 1 0
 
Begrijpend lezen ja nee
  Vind je de onderwerpen bij begrijpend lezen leuk?  () 1 0
Vind je de teksten bij begrijpend lezen interessant?  () 1 0
Zijn de teksten voor jou goed te lezen?  () 1 0
Begrijp je de opdrachten bij de teksten meestal?  () 1 0
 
Terug naar Groep 7