Geen achtergrondkleur
Op afroep:  
Op naam: Voorbeeld
 
Nieuws en actualiteit
ja
nee
  Kijk je dagelijks naar het jeugdjournaal?
Lees je een dagblad?
Kijk je naar het gewone journaal?
Volg je het nieuws op een computer?
Praat je met je familie over nieuwszaken?
 
Lezen en bibliotheek
ja
nee
  Lees je regelmatig boeken?
Heb je een abonnement op een tijdschrift?
Ben je lid van de openbare bibliotheek?
Krijg je wel eens een boek als cadeau?
Koop je zelf wel eens een boek of tijdschrift?
 
Werkstuk en boekbespreking
ja
nee
  Vind je het maken van een werkstuk leuk?
Vind je het houden van een boekbespreking leuk?
Maak je een werkstuk helemaal zelf?
Bereid je een boekbespreking helemaal zelf voor?
 
Begrijpend lezen
ja
nee
  Vind je de onderwerpen bij begrijpend lezen leuk?
Vind je de teksten bij begrijpend lezen interessant?
Zijn de teksten voor jou goed te lezen?
Begrijp je de opdrachten bij de teksten meestal?