Digitale vragenlijsten
Sociogram Thermometer Pesttest Competenties Stoer! SEO Licor
Topografie 2.0
Wereld  6 7 8 
Woordspelling

Winnaar Galgje
in week 27

van alle scholen
Tom
Groep 8
Woordpakketten
Werkwoorden
Oefeningen
Taallessen
Grammatica
Begrijpend Lezen
Remediërend oefenen
Speel Galgje   
Een database met 21606 woorden


Auditief dictee
Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling
Werkwoordpakketten
Zoek een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2293 werkwoorden
48 Grondwerkwoorden

Werkwoordoverzicht
Groep 8
Andere klank / Sterk
Onregelmatig
vdw is ge+stam+d
Hulpwerkwoorden vdw is (ge)infinitief
Koppelwerkwoorden vdw als (ge) v.t.
3x andere klank zwak bvnw
Uitzonderingen sterk bvnw
Onvervoegbaar Uitleg spellingregels Werkwoord dictee
Oefeningen
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Grammatica


Bijzondere lessen
Noach kwis  6 7 8 
Kerst kwis  6 7 8 
Kerst kwis 2  6 7 8 
WOII kwis  6 7 8 
Plustaken 7 8 
Razzia van Putten 8 


Voorwaarden gebruik
Woordbenoeming
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Koppelwerkwoord 8 
Tegenwoordig deelwoord 8 
Telwoord 8 
Stoffelijk naamwoord 6 7 8 
Bijwoord 7 8 
Sterk bijvoeglijk naamwoord 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Persoonlijk voornaamwoord 6 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 6 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Wederkerig werkwoord 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Naamwoordelijk gezegde 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Leestekens 6 7 8 
Indirecte rede 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend Lezen

Deze website
werkt optimaal met

Oefeningen Groep 8
 
 
 
Zoek de zin 5 6 7 8 
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 6   Les 7
5 6 7 8 
Les 3   Les 4