Digitale vragenlijsten
Sociogram Thermometer Pesttest Competenties Stoer! SEO Licor
Topografie 2.0
Nederland  6 7 8 
Europa  6 7 8 
Wereld  6 7 8 
Woordspelling

Winnaar Galgje
in week 27

van alle scholen
Tom
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten
Werkwoorden Werkwoorden Werkwoorden
Oefeningen Oefeningen Oefeningen
Taallessen Taallessen Taallessen
Grammatica Grammatica Grammatica
Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen
Remediërend oefenen
Speel Galgje   
Een database met 21606 woorden


Auditief dictee Auditief dictee
Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling
Werkwoordpakketten
Zoek een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2293 werkwoorden
48 Grondwerkwoorden

Werkwoordoverzicht
Groep 6 Groep 7 Groep 8
Zelfde klank / Zwak Andere klank / Sterk Andere klank / Sterk
Regelmatig Halfregelmatig Onregelmatig
z/s wissel vdw op -d vdw is ge+stam+d
Hulpwerkwoorden v/f wissel vdw op -t vdw is (ge)infinitief
Koppelwerkwoorden enkelvoud -dt k wordt ch in v.t. vdw als (ge) v.t.
3x andere klank zwakke v.t. zwak vdw zwak bvnw
Uitzonderingen sterke v.t. sterk vdw sterk bvnw
Onvervoegbaar Uitleg spellingregels Werkwoord dictee Werkwoord dictee
Oefeningen
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Grammatica


Bijzondere lessen
Noach kwis  6 7 8 
Kerst kwis  6 7 8 
Kerst kwis 2  6 7 8 
WOII kwis  6 7 8 
Plustaken 7 8 
Razzia van Putten 8 


Voorwaarden gebruik
Woordbenoeming
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Infinitief (hele werkwoord) 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Koppelwerkwoord 8 
Tegenwoordig deelwoord 8 
Telwoord 8 
Stoffelijk naamwoord 6 7 8 
Bijwoord 7 8 
Sterk bijvoeglijk naamwoord 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Persoonlijk voornaamwoord 6 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 6 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Wederkerig werkwoord 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Naamwoordelijk gezegde 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Leestekens 6 7 8 
Indirecte rede 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend Lezen

Deze website
werkt optimaal met

Oefeningen Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Welk woord is weg 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3    
Lees en antwoord 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
De goede volgorde 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
Zoek de zin 5 6 7 8 
Les 1   Les 2   Les 3 Les 4   Les 5   Les 6 Les 7
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3 Les 4   Les 5 Les 6   Les 7
Nauwkeurig lezen 5 6 7 8 
    Les 1   Les 2 Les 3   Les 4