Zelf vragen
Eigen vragenlijst aanmaken

Met de techniek van dit programma is het mogelijk zelf een vragenlijst te maken en deze bij jouw leerlingen af te nemen. Je bent geheel vrij in de keuze van je vragen en de keuze van de antwoordmogelijkheden. De afname gaat op dezelfde - vertrouwde - manier als bij de andere digitale vragenlijsten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld om de beurt naar de computer opgeroepen worden.

Het programma heeft de mogelijkheid om maximaal acht vragen, verdeeld over acht categorieën te stellen. Twee tot vierenzestig vragen! Je bepaalt zelf het aantal antwoordmogelijkheden. De antwoorden worden gegeven op een puntschaal, met een minumum van twee en een maximum van zes. De vragen worden weergegeven in de vertrouwde kleuren, wat het ook visueel tot een aantrekkelijk plaatje maakt.

Dit deel van Sociogram Online bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Wanneer er voldoende scholen mee hebben gewerkt, zal het een vast onderdeel worden van Sociogram Online.
Je zag verschillende vragenlijsten. Ga nu eens zelf vragen. Maak hier jouw eigen vragenlijst.
Het houden van een kleine enquête of het houden van een verkiezing. Het peilen van meningen over een onderwerp, het verzamelen van persoonlijke gegevens. Een poll rondom een actualiteit of een inventarisatie van wensen rondom een activiteit. Jij bedenkt het!


Geschikt voor 5  6  7  8 

Opgaveformulier Resultatenrapport
Individueel rapport Globaal rapport