Geen achtergrondkleur
Op afroep:  
Op naam: Voorbeeld
 
Denk eens aan de tijd vanaf de kerstvakantie tot nu toe.
Het gaat erom hoe jij zelf op school en in de klas ziet.
Geef bij iedere vraag het antwoord dat het beste bij jou past.
bijna nooit
soms
bijna altijd
  Wanneer ik met iemand iets afspreek, dan houd ik me daar ook aan
Wanneer ik iets onaardigs heb gezegd of gedaan, dan zeg ik daar “sorry” voor
Wanneer ik met iemand ruzie heb, luister ik nog wel naar wat de ander te zeggen heeft
Ik beslis gemakkelijk zelf wat ik wil
Wanneer ik iets naars meemaak, kan ik daar met anderen over praten
Wanneer ik een opdracht krijg, maak ik die ook af
Wanneer iemand verdrietig is of iets niet kan, houd ik daar rekening mee
Ik zeg in de groep gemakkelijk iets uit mezelf
Ik maak gemakkelijk een grapje (zonder iemand voor gek te zetten)
Wanneer ik ruzie met iemand heb, verzin ik daar een oplossing voor
Ik praat met een andere leerling over wat we samen hebben meegemaakt
Wanneer ik iets niet wil, zeg ik “nee”
Ik help een ander als ik dat kan
Wanneer ik samen met andere leerlingen een taak moet doen, vertel ik mijn ideeŽn
Wanneer ik met iemand ruzie heb, praat ik door over wat hij of zij zegt
Wanneer ik iets aan de groep vertel of laat zien, ben ik ontspannen
Wanneer ik een opdracht maak, doe ik het zoals de leraar het heeft uitgelegd
Wanneer ik iets anders kies dan de anderen, zeg ik dat
Ik zeg regelmatig iets aardigs tegen een ander
Wanneer iemand zich niet aan een afspraak houdt, zeg ik daar iets van
Wanneer een opdracht niet meteen lukt, probeer ik het nog een keer
Ik vraag gemakkelijk iets aan iemand, ook al ken ik die niet zo goed
Voordat ik iets doe, denk ik eerst na
Wanneer ik samenwerk met anderen, overleg ik eerst hoe we eraan gaan werken
Wanneer iemand onaardig tegen me doet, zeg ik daar iets van
Wanneer ik hulp nodig heb, vraag ik dat